calc

Home » calc

Välkommen! Vem är du?

Ditt kort skickas till postkontoret.

24 200

* Detta är endast en ungefärlig beräkning av kostnaden, som kan skilja sig ifrån slutpriset.

Börja om
Version: 1.4
Grunder

Grunder

Tema(exkl. redigering):

Planerad längd

60 min

Filmningstid:

0
0
3000

Mål och uppgifter

När videon ska bli färdig

Om två månader

Länkar med exempel

Casting

Casting

Актеры и Visningsplatform

Skådespelare

Antal skådespelare

1 10

Visningsplatform

Makeup-artist

från 5 000 ( 1 pass )

Antal pass:

1
Utrustning och team

Utrustning och team

Utrustning

från 35 000

Utrustning

3 000
4 000
5 000
2 000
5 000
30 000 ( 1 pass )

Antal pass:

1

Filmingspass

12345

Filmteam

50 000
25 000
från 35 000
5 000
6 000
4 500
5 000
5 000
3 000
3 000

* pass på 10-12h. Räknas från förberedelse till arbetets slut.

Projektledare

Filmning

Filmning

Redigering

Redigering

Montage, Färgkorrigering, рабfrånа со звуком, Tema

från

Ljudeffekter

Planerad längd

10 min

Bakgrundsröst (talare)

2D-animering

från 5900

3D-animering

från 8900

Intro/logo

från 3000

Animerad intro

2 000
2 000
1 500
24 200

* Detta är en ungefärlig beräkning av projektets kostnad, som kan skilja sig från slutpriset.

Börja om
Version: 1.4